Rejestracja telefoniczna:     52 322 66 66

Leczenie i terapia uzależnień – Bydgoszcz

W dzisiejszym świecie można uzależnić się nie tylko od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy leki, ale także od czynności (praca, przeglądanie internetu, hazard, seks, zakupy, granie w gry komputowe itp.). Ponieważ uzależnienie jest chorobą obejmującą wiele płaszczyzn życia, leczenie w takim przypadku powinno odbywać się kompleksowo. Oznacza to, że terapia powinna koncentrować się na najważniejszych obszarach niezbędnych do poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta.

W Gabinecie w Centrum Medycznym Ikar w Bydgoszczy oferuję profesjonalne leczenie uzależnień. Stosowane przeze mnie metody mają za zadanie nie tylko zaprzestanie określonego zachowania, ale także redukcję dotychczasowych szkód oraz ułatwienie powrotu do normalnego, zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. O powodzeniu terapii decyduje w dużej mierze determinacja pacjenta.

Jakie są najważniejsze cele terapii uzależnień?

To, co jest szczególnie istotne podczas leczenia uzależnień to przede wszystkim fakt, że w trakcie terapii nie dąży się jedynie do tego, aby pacjent utrzymywał abstynencję. Owszem, jest to bardzo ważne, jednak duży nacisk kładzie się także na poprawę samopoczucia psychicznego oraz propagowanie prozdrowotnych postaw życiowych.

Główne cele terapii uzależnienia to:

  • długoterminowa stabilizacja abstynencji,

  • wzrost poczucia własnej wartości,

  • poprawa relacji społecznych,

  • odzyskanie radości, poczucia szczęścia i zadowolenia z życia.