Rejestracja telefoniczna:     52 322 66 66

Zespół zależności alkoholowej niestety w naszym społeczeństwie jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Konsekwencje nadużywania alkoholu są tragiczne w skutkach zarówno dla osoby uzależnionej jak i najbliższych jej osób.Jest bardzo wiele sytuacji kiedy osoba uzależniona od alkoholu swoim postępowaniem  powoduje spustoszenie  zarówno na własną sytuację jak i całej rodziny,a zawłaszcza dzieci. Jednym z cech osoby uzależnionej jest poczucie braku wglądu w swoją chorobę i całkowity  brak krytycyzmu. Pomimo próśb,  następnie uwag ze strony otoczenia  osoba uzależniona nie widzi potrzeby zmiany swojego zachowania czy też podjęcia leczenia odwykowego. Otoczenie ,które zwraca uwagę na problem alkoholowy staje się wręcz wrogiem osoby uzależnionej. Taka sytuacja może trwać miesiącami ,a nawet latami.Prowadzi to do rozkładu życia małżeńskiego ,rodzinnego, ubóstwa,wejście na drogę przestępstwa osoby uzależnionej. Zdesperowane osoby z kręgu pacjenta szukają pomocy w różnych instytucjach.Jednym z ostatecznych  rozwiązań takich sytuacji jest złożenie wniosku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bądź do Sądu Rodzinnego.....cdn.