Rejestracja telefoniczna:     52 322 66 66

Kochani, w  aktualnych czasach  jest rośnie liczba osób starszych. Przez wiele lat osoby bliskie ,rodzina  opiekująca się  osobą starsza "załatwiała" za nią sprawy urzędowe, finansowe,  czy też nawet podpisywała za taką osobę  zgody na zabiegi,operacje.Jednak w aktualnych czasach wiele osób jest zaskoczonych ,iż urzędy ,począwszy od poczty skończywszy na urzędzie skarbowym  wymagają osobistego stawiennictwa osoby starszej i jej podpisu. Pojawia się problem kiedy  osoba starsza  jest niesamodzielna, nie wychodzi z domu, nie wie jaka jest data, co się dzieje w jej otoczeniu , ujawnia objawy demencji.  Wówczas  pojawiają się problemy z załatwieniem jakichkolwiek spraw  np.   rozwiązania umowy  za telewizję ,telefon, czy nawet odebranie renty .Jednak najpoważniejszym dylematem jest sytuacja,kiedy osoba starsza z demencją  z różnych powodów wymaga hospitalizacji i przeprowadzenia  zabiegu ,operacji ,a nie jest to stan zagrożenia życia. Wielokrotnie jako lekarz psychiatra spotkałam się  z sytuacją  w szpitalu,kiedy to przywieziona została osoba w podeszłym wieku, z objawami demencji ,po złamaniu kończyny. Rodzina bardzo nalegała  aby  wykonano operację ortopedyczną. Jednak problem pojawił się kiedy lekarz ortopeda uznał ,że potrzebna jest konsultacja psychiatryczna  w celu oceny zdolności takiej osoby do podjęcia decyzji o przeprowadzenie operacji . Wielokrotnie po rozmowie ,ocenie stanu psychicznego osoby z demencją stwierdziłam ,że nie jest zdolna do podejmowania świadomej decyzji. Taka osoba nie mogła być operowana. W sytuacjach  kiedy otępienie jest istotnie zauważalne  rozważa   się instytucję ubezwłasnowolnienia. Pojęcie to brzmi dla niektórych przerażająco ,ale w rzeczywistości  ubezwłasnowolnienie jest przeznaczone dla ochrony  ,dobra osoby ,które już nie jest zdolna do podejmowania decyzji. Zajmuje się tym sąd, który wyznacza opiekuna -najczęściej osobę bliską dla takiego chorego . Opiekun może podejmować decyzje w różnych sprawach zarówno zdrowotnych jak i finansowych ,urzędowych ,oczywiście musi kierować się dobrem osoby ubezwłasnowolnionej. Powyższe informacje mogą dotyczyć  też osób młodszych  ,dotkniętych chorobą psychiczną...cdn