Rejestracja telefoniczna:     52 322 66 66

Blog

Przemoc pojawia się zarówno  w patologicznych domach jak i w tych "dobrych domach". Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety, dzieci, rzadko mężczyźni chociaż obserwuje się wzrost statystyki. Jest przemoc fizyczna i psychiczna, ekonomiczna. Głównym celem stosowania przemocy przez oprawców jest przejęcie kontroli nad ofiarami, ciągłe poczucie zagrożenia, bezsilność  osoby będącej ofiarą przemocy prowadzi  do występowania u niej zaburzeń nastroju niskiej samooceny, depresji, stanów lękowych, uzależnienia od alkoholu, leków, a nawet samobójstwem. Oprawca natomiast dąży do sytuacji, w której ofiara nie ma do kogo zwrócić się po pomoc. Sprawcą przemocy są najczęściej mężczyźni, którzy nie potrafią kontrolować swojego gniewu, złości, agresji. Często nadużywają alkoholu lub biorą narkotyki. Oprawca jest pozbawiony empatii, pełen frustracji, zazdrości. Dokonują "psychologicznej pułapki", która prowadzi do tego, że ofiara obwinia siebie za agresywne zachowania kata. Tym samym dostosowuje się do jego wymagań, ale to i tak nie przynosi żadnego efektu. Oprawca robi "pranie mózgu" podporządkowanej osobie, doprowadza taką osobę do utraty poczucia własnej wartości. Izoluje ofiarę od otoczenia, obarcza ją nadmiernymi obowiązkami, wzbudza poczucie winy....cdn

Bardzo często w depresji występuje lęk. Ponadto obraz depresji może przybrać postać, w której występuje wzrost apetytu, zwłaszcza na słodycze, nadmierna senność, nadwrażliwość na odrzucenie orz obniżenie nastroju, które ulega poprawie przy okazywaniu pacjentowi życzliwości.

Przy ciężkiej postaci depresji oprócz obniżonego nastroju, pojawia się poczucie winy, bezradności. Występuje również uczucie bezradności, spowolnienie w codziennym funkcjonowaniu, bezsens życia, obniżenie poczucia własnej wartości. Niebezpiecznym symptomem jest uczucie rozpaczy, które może doprowadzić do myśli, a wręcz próby samobójczej. W takiej sytuacji pacjent wymaga natychmiastowej pomocy psychiatrycznej.